🔥 Vi anbefaler at du blir med i vår Discord server.
❤️ Følg med på Facebook-siden vår.
💬 Samtykkeskjema for deltagere under 14 år.

Regler


XLAN » Informasjon » Regler


§1

Er du under 14år må du ha med et samtykkeskjema underskrevet av dine foresatte. Samtykkeskjema finner du her.

§2

Det er ikke tillatt med hvitevarer eller enheter som trekker mye strøm. Vi har en viss mengde strøm tilgjengelig per deltaker(1A). Dette gjelder f.eks. hvitevarer, effektkrevende lys og varmeelementer. Det er heller ikke tillatt å ta med seg høyttalere.

§3

Soving skal kun skje på angitte soveområder. Det er ikke tillatt å sove under pulten grunnet brannfare.
Mer info om dette vil komme på LAN.

§4

XLAN er et rusfritt arrangement. Vi fører en nulltolleranse policy på alkohol og rusmidler, uansett mengde. Bruk av rusmidler fører umiddelbart til bortvisning og utestenging på ubestemt tid.

§5

XLAN har nulltrolleranse på mobbing og trakassering av alle deltagere, oppdages eller utsettes du selv for dette skal det varsles til vaktleder. Overtredelser kan føre til bortvisning og eventuell svartelisting.

§6

Vold eller grov trakkasering mot XLANs styre, vakter, crew eller medhjelpere blir anmeldt og vedkommende utvises på ubestemt tid.

§7

Røyking er kun tillatt utendørs. All åpen ild er strengt forbudt innendørs.

§8

Det er tillatt med snus, men kast den i søppelbøtta når du er ferdig med den.

§9

Det er ikke tillatt å snike seg inn på XLAN. All adgang skal skje via hovedinngangen eller nødutgangen ved spesielle behov.

§10

Trenger du hjelp tar du kontakt med våre sikkerhetsvakter eller et styremedlem. Ved akutte nødstilfeller benyttes 110 Brann, 112 Politi, 113 Medisinsk nødetelefon.

§11

Det er ikke tillatt å stjele andre deltakeres utstyr. Vi oppfordrer alle til å ta med seg verdisaker når du skal forlate plassen.

§12

Garderober: Guttegarderobene er kun disponible for gutter. Jentegarderobene er kun disponible for jenter. Ikke noe lurkikking under døra!

§13

Det er ikke tillatt å fikle med XLANs utstyr. Dette er dyre tekniske gjenstander og fikling og eventuell sabotasje kan forårsake en tilbakestilling av enhetens konfigurasjon eller tap av data.

§14

Det er ikke tillatt å sabotere eller skade andre deltakeres gjenstander.

§15

Det er ikke tillatt å oppholde seg på områder stengt for deltakere.

§16

Det er ikke tillatt å ta med seg eller bruke laserpenn/lufthorn/kompressorhorn.

§17

XLAN reserverer seg retten til å bortvise deltagere som bryter med vårt reglement og norsk lov, uten noen form for refusjon eller kompensasjon for billett eller andre utgifter.