🔥 Vi anbefaler at du blir med i vår Discord server.
❤️ Følg med på Facebook-siden vår.
💬 Samtykkeskjema for deltagere under 14 år.

Vilkår


XLAN » Informasjon » Vilkår


Skulle arrangementet mot all formodning bli nødt til å avlyses, vil halve summen av en billett refunderes.

Under XLAN er du pålagt å følge reglene til enhver tid.

Hvis du bryter eller utvider noen av reglene, tas det videre til XLAN styret for behandling.

Ved grov overtredelse eller regelbrudd kan du bli umiddelbart bortvist fra arrangementet og ende opp med å bli svartelistet fra alle kommende arrangement.

Det er ikke tillatt å delta med en falsk billett. Du må ha en gyldig billett fra Geekevents for å delta på XLAN.

Deltagere som ved overlegg eller stor uaktsomhet ødelegger utstyr tilhørende XLAN eller samarbeidspartnere er erstaningspliktig. Ved uhell blir det en vurderingssak mellom XLAN og vedkommende.

Skade på deltaker sitt utstyr blir en privatsak mellom partene.

XLAN er ikke ansvarlige for noen skader eller smitte deltakeren får under arrangementet. XLAN dekker ingen utgifter for skader deltakeren pådrar seg under XLAN.

XLAN forbeholder seg retten til å endre på innholdet på vår nettside www.xlan.no, alle dets underdomener og andre sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter, uten forvarsel.

Alle dine personlige opplysninger du oppgir under registrering er kryptert på våre servere og ikke tilgjengelige for andre.

Ved konkurranser der vi trekker vinner basert på deres xlan.no-profil forbeholder XLAN seg retten til å bruke vinnerens registrerte fornavn og etternavn ved offentliggjøring.

Alt innhold på xlan.no er under beskyttelse av åndsverkloven og er ikke tillatt å kopiere.